Apostolische bewogenheid

Religieuzen van een actieve congregatie zijn apostolisch.

Zoals de apostelen willen wij vertellen over Jezus, door Hem bewogen worden, steeds opnieuw en in creatieve trouw de boodschap van bevrijding, van liefde en geluk, doorgeven.

De bezielende kracht voor ons apostolaat putten wij uit Jezus’ woorden, uit zijn handelen met alle mensen, uit zijn voorkeurliefde voor kleinen en armen.

Door inzet en engagement, zowel binnen de gemeenschap als buiten de gemeenschap, en in samenwerking met leken willen wij hieraan gestalte geven.

 Instellingen waar wij op vandaag nog werkzaam zijn:

 

“Bezoek zieken met geduld en vreugde, bezoek ze elke dag. En breng ze in je gebed voor God.”

Vincentius


 

Wat je voor de minsten van de mijnen hebt gedaan, dat heb je Mij gedaan.

Mattheus 25,40

 


 

Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen:
“Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op”.

Marcus 9,36


“Kind van God word je pas door het kind, het oorspronkelijke dat in iedere mens aanwezig is, in je armen, te sluiten, te koesteren, en te laten groeien.”

Vincentius


“Waar liefde is, daar is geen last.”

Agatha Lagae


Het is uw roeping hun Gods goedheid te laten ervaren”

Vincentius


 

“Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend Ik hen in de wereld.”

Joh. 17, 18In Kameroen behartigen we de belangen van de gezondheidszorg in het diocees en lanceren en promoten we eerstelijnsgezondheidszorg.

 

“Noch hij die plant betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God die de wasdom geeft. Wij zijn Gods medewerkers.”

1 Kor. 3, 7-9


 

Hedendaagse uitdagingen in Kerk en maatschappij
[raw]
[/raw]

Parochiepastoraal, Verkondiging, Dienstbaarheid, Liturgie, Gemeenschap

“Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen.”

Joh. 1, 7


 

“Door de omgang met zieke mensen kun je zelf wel eens genezen worden.”

Vincentius


[raw]
[/raw]

 

“Ik zal de halmen niet meer zien noch binden ooit de volle schoven maar doe mij in de oogst geloven waarvoor ik dien.”

A. Roland Holst


 

“Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.”

Joh. 15, 13