top of page

Gebeden van de Zusters van Liefde Heule voor al wie er nood aan heeft

Congregationeel gebed

God, Gij die één en al Liefde zijt,
draag ons, voed ons, beziel ons.
Jezus, Gij die de weg naar uw Vader wijst,
samen willen wij uw spoor volgen.
Heilige Geest, Gij die Leven geeft,
schenk ons uw kracht
om met apostolische bewogenheid
uw mensen in liefde nabij te zijn:
de jeugd, hen die God niet kennen,
de zorgbehoevenden en de armen.
Geef ons een open blik
op de noden in Kerk en wereld.
Vader, Zoon en Geest,
dank omdat wij samen mogen inzetten
om een instrument van uw Liefde te zijn.
In verbondenheid met  onze stichteres, Agatha Lagae,
en met de medezusters die ons naar U zijn voorgegaan
bidden we U:
dat liefde, eendracht, eenvoud en godsvrucht
in onze gemeenschappen mogen bloeien.
Maria, Moeder van onze congregatie,
H. Vincentius a Paulo, onze beschermheilige,
bid voor ons.
Amen.

Bid voor mij

Vindt u het moeilijk om u tot God te richten? Weet u niet goed hoe u dat moet aanpakken? Wij nemen uw vragen op in onze gebeden. Vul het formulier hieronder in en wij bidden voor u.

Enkel de boodschap is verplichte info. De andere info is vrij te kiezen of u deze invult of niet.

Uw bericht is succesvol verzonden. Bedankt.

Zusters van Liefde Heule

Wilt u een gebed aanvragen, voor uzelf of voor een naaste? 

Doe het vandaag en wij bidden voor u.

bottom of page