top of page
Boom

Wij zijn de druppels van één stroom, wij zijn de takken van één boom en Gij beweegt ons leven. Gedragen door dezelfde lucht: uw stem die in ons hart verzucht, wij aan elkaar gegeven.

Adelheyd

Deze tekst is sprekend voor het ontstaan, de groei en het leven van onze congregatie. In deze geschiedenis laten we u nu graag delen.

Gemeenschap, samen op weg

Gemeenschapsleven

Als druppels van éénzelfde stroom … als takken van éénzelfde boom … Hoe verscheiden en uniek wij ook zijn, wij vormen samen gemeenschap rond de centrale figuur: Jezus Christus. Hij is het die ons bij name roept en aan elkaar schenkt om onze roeping als Zusters van Liefde te beleven.

Ons leven in gemeenschap vloeit uit in gemeenschap van gebed en omgekeerd. Zo komen wij regelmatig samen voor het vieren van de eucharistie, voor herbronning in stilte, persoonlijk en gemeenschapsgebed. Als zustergemeenschap willen wij ons leven delen, onze inspiratie en verlangens, onze geloofsbeleving, ons lief en leed. Wederzijdse waardering en bemoediging, eensgezindheid en verdraagzaamheid doen verbondenheid groeien. Dit is wezenlijk voor de groei naar echte mens-wording.

Elke gemeenschap wordt geroepen om, als een verfrissende bron open en gastvrij te leven. Als Zusters van Liefde weten wij ons gezonden voor een welbepaalde taak, hetzij binnen, hetzij buiten de gemeenschap.

Wij zeggen dank voor die geloofsgemeenschap met haar rijkdom, haar zwakheden, haar kleingelovigheid… maar door God herschapen. Wij mogen er met alles wat wij zijn en kunnen, voor elkaar genade zijn.

Gemeenschapshuizen

Aalbeke
Aalbeke

press to zoom
Aalbeke
Aalbeke

press to zoom
Aalbeke
Aalbeke

press to zoom
Aalbeke
Aalbeke

press to zoom
1/3
Aalbeke

Lauwsestraat 15

8511 AALBEKE

056 41 35 15

menuzuster@gmail.com

Hollebeke
Hollebeke

press to zoom
Hollebeke
Hollebeke

press to zoom
Hollebeke
Hollebeke

press to zoom
Hollebeke
Hollebeke

press to zoom
1/3
Hollebeke

Neerwaastenstraat 3
8902 HOLLEBEKE
057 20 08 92

agnes.recour@telenet.be

Heule
Heule

press to zoom
Heule
Heule

press to zoom
Heule
Heule

press to zoom
Heule
Heule

press to zoom
1/3
Heule

Mellestraat 1

8501 HEULE

056 35 00 72

zustersheule@hotmail.com

Kortrijk
Kortrijk

press to zoom
Kortrijk
Kortrijk

press to zoom
Kortrijk
Kortrijk

press to zoom
Kortrijk
Kortrijk

press to zoom
1/3
Kortrijk

Rekollettenstraat 48
8500 KORTRIJK
056 35 46 99

liesbethfoulon@skynet.be

Heule - Ter Bronne
Heule - Ter Bronne

press to zoom
Heule - Ter Bronne
Heule - Ter Bronne

press to zoom
Heule - Ter Bronne
Heule - Ter Bronne

press to zoom
Heule - Ter Bronne
Heule - Ter Bronne

press to zoom
1/3
Heule - Ter Bronne

Steenstraat 57
8501 HEULE
056 35 34 27

riet.devriese@hotmail.com

Varsenare - Huize Agatha
Varsenare - Huize Agatha

press to zoom
Varsenare - Huize Agatha
Varsenare - Huize Agatha

press to zoom
Varsenare - Huize Agatha
Varsenare - Huize Agatha

press to zoom
Varsenare - Huize Agatha
Varsenare - Huize Agatha

press to zoom
1/3
Varsenare - Huize Agatha

Zeeweg 36A
8490 VARSENARE
050 39 69 20
ernadelaere@telenet.be

Heule - Sparrenhof
Heule - Sparrenhof

press to zoom
Heule - Sparrenhof
Heule - Sparrenhof

press to zoom
Heule - Sparrenhof
Heule - Sparrenhof

press to zoom
Heule - Sparrenhof
Heule - Sparrenhof

press to zoom
1/3
Heule - Huize Sparrenhof

Steenstraat 57A
8501 HEULE
056 35 86 06

paulaverstegen1@gmail.com

Zusters van Liefde Heule

Hebt u nood aan hulp of een gesprek? 

Ga dan zeker langs bij een van bovenvermelde gemeenschapshuizen.

Ze zijn er om u te helpen.

bottom of page