top of page

Zusters van Liefde Heule, gedreven door spiritualiteit en charisma

Spiritualiteit en charisma

De grondtoon van de Bijbel gaat over de liefde van God voor elke mens. Hij heeft ons het eerst bemind en wij worden uitgenodigd Hem en de medemens lief te hebben. Dit is de Blijde Boodschap die elke mens mag beleven en uitdragen. Geboeid door de Heer en geraakt door de noden van de mensen hebben vrouwen zich expliciet aan God toevertrouwd in de congregatie van de ‘Zusters van Liefde Heule’.


De kernachtige boodschap uit de bijbel ‘GOD IS LIEFDE’ werd hun spiritualiteit.

Ook nu nog leven wij vanuit deze grondhouding en dit geeft aan ons denken, spreken, werken en bidden een eigen kleur. Doorheen de gebeurtenissen van elke dag proberen wij de aanwezigheid van God te zoeken. Hij is de grote inspirator van ons leven, het begin en het einddoel. Hem mogen we steeds meer ontdekken in het Woord van de Schrift waar zijn Zoon Jezus Christus ons toont hoe we kunnen leven.


Gedreven door het vuur van zijn Geest gaan wij op weg om mensen nabij te zijn. Vanuit ons charisma gaat de voorkeur uit naar hen die niet aan hun trekken komen in de maatschappij. We laten ons inspireren door Maria, dé gelovige en ontvankelijke vrouw bij uitstek, door St.-Vincentius die mensen uit hun armoede optilde en door Moeder Agatha, onze stichteres, die vier belangrijke pijlers voorhield om de spiritualiteit ‘God is liefde’ heel concreet te beleven: eenvoud, onderlinge liefde, eensgezindheid en godverbonden leven.
 

Maria
Zusters van Liefde Heule

Zit u met vragen over spiritualiteit? 

Contacteer ons via het contactformulier. We helpen u graag.

bottom of page