top of page

Motto van onze apostolische congregatie Zusters van Liefde Heule

Bestuur van de Congregatie.jpg

Betekenis van “Congregatie”

Con-gregare betekent eigenlijk bijeenbrengen, verenigen van mensen, in ons geval vrouwen, die in alle vrijheid door geloften verbonden leven met elkaar, met de mensen en met God.

Uitleg over het schild

De naam van de ontwerper van het embleem noch de datum van het ontwerp zijn terug te vinden. Op grond van te herkennen elementen dateert het vermoedelijk van de tijd rond het eeuwfeest in 1938, dus 100 jaar na de stichting van het klooster.

Dit schild draagt eigenlijk de ganse inhoud van onze Congregatie.

Zusters van Liefde Heule

Helemaal bovenaan staat het motto van de Congregatie. Onder motto ("beweegreden", afgeleid van het werkwoord movere, bewegen) of kenspreuk wordt een korte tekst verstaan die de bedoeling van iets weergeeft.


Wij drukken dit uit in de spreuk uit de eerste brief van de apostel Johannes: ‘GOD IS LIEFDE’. Het is vanuit dít motto dat wij bewogen worden, in de eerste plaats om in de zending te staan die God ons geeft doorheen de Congregatie. 

Wij zijn een apostolische Congregatie, wat niet betekent dat gebed en gemeenschap geen groot deel van ons leven zouden uitmaken. Elke zuster engageert zich in de apostolische werken van de Congregatie. Het schild verwijst naar dié activiteiten van onze Congregatie, hier en overzee. 

In de randen: ‘Juventus pagani aegroti pauperes’ (jeugd, heidenen, zieken, armen)’. 

  • Jeugd: voornamelijk onderwijs. Vroeger engageerden de zusters zich in jeugdbewegingen, speelpleinwerking enz.

  • Heidenen: oorspronkelijk bedoeld als mensen die God niet kennen en de grondslag van onze missies. Heden leggen wij er de betekenis in van mensen die van zichzelf en van God vervreemd zijn.

  • Zieken: op vandaag verlegt zich de grens van ‘buiten’ naar ‘binnen’ zoals je straks zult horen.

  • Armen: niet langer en alleen materieel armen, maar ook sociaal en geestelijk armen. Ze dragen in onze maatschappij vele namen.

Onderaan omgeeft ‘Conventus Heulensis’ (klooster van Heule), een monogram van Maria.

 


Middenin staat het kruis met de initialen PX, verwijzend naar Christus die centraal staat in ons leven en in dat van de Congregatie.

 

Aan weerszijden van dit kruis leest u alfa en omega; dit staat voor oorsprong en einde. Hij is de oorsprong en het einde van ons leven en doen.

Ons huidig bestuur

Het bestuur van de Congregatie wordt om de zes jaar (her)verkozen door alle zusters. De bestuurders kunnen tot driemaal herkozen worden.

De laatste verkiezing dateert van 30 juni 2021.

Bestuur van de Congregatie.jpg

Bovenaan van rechts naar links: zuster Riet Devriese, algemeen overste, zuster Bernadette Beernaert, algemeen assistente,

Beneden van rechts naar links: zusters Marie-José Vercruysse, Liesbeth Foulon, Georgette Menu, allen raadsleden.

Zusters van Liefde Heule

Bent u benieuwd naar onze missie binnen en buiten onze gemeenschap?

Ontdek dan hier ons gemeenschapsleven en onze gemeenschapshuizen.

bottom of page